Najčastejšie otázky

Preferujete platbu v hotovosti alebo na účet?

Preferujeme platbu v deň svadby alebo podľa dohody s mladomanželmi.

Suma je variabilná podľa času koľko ste na sále?

Suma sa je stála, mení sa iba podľa požiadaviek a vzdialenosti od PB.

Chodníčky = 100€

Hranie na sále = 350€

Platí sa plná suma?

Preferujeme pri dohode termínu zálohu 100€, aby bol tremín pre Vás aj pre nás nemenný.