Kalendár akcií

Akcie 2023  
28.01.2023 Zábava Horný Moštenec
18.02.2023 Fašiangová Zábava
16.04.2023 Jilemnického 25-ka
28.04.2023 Svadba Považská Teplá
10.06.2023 Svadba Jelšové
17.06.2023 Oslava 50 Mariková
24.06.2023 Juniáles
22.07.2023 Hostinec Manín
12.08.2023 Oslava 60-ka
02.09.2023 Svadba Kamenná Poruba
30.09.2023 Oslava 50-ka
14.10.2023 Svadba Nimnica
30.12.2023 Benefičný koncert Prečín